تامین گرمایش مطلوب در سالن های تعمیر خودرو، به جهت مواردی از قبیل باز و بسته شدن مکرر دربها و یا باز بودن آنها به طور مداوم، تردد زیاد خودرو، وجود درهای باز روبه روی هم در بعضی سالن ها و ایجاد جریان هوای سرد دائمی، خیس بودن کف زمین و احتمال یخزدگی، نیاز به تهویه هوای بالا به جهت روشن بودن خودروها، عدم عایق بندی پنجره ها و دیوارهای تعمیرگاهها، باز بودن بخشی از سالنها و عدم وجود دیوار، تنها  با استفاده از سامانه های گرمایش تابشی امکان پذیر است.

همچنین به جهت اینکه بدنه خودرو، موتور، شاسی و سایر قطعات خودرو و همچنین ابزار و تجهیزات مورد استفاده کارکنان تعمیرگاه، عمدتاً از جنس فلز است، و این امر موجب میگردد سرما به سرعت به آن منتقل شده که این امر میتواند بهره وری و کیفیت کار پرسنل را به طور محسوسی تحت تاثیر قرار دهد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.