گرمایش تابشی گلخانه

به منظور جبران گرمایی که از طریق رسانایی، نفوذ تدریجی و تشعشع از گلخانه از دست می رود، لازم است از سیستم گرمایشی مناسب برای حفظ دمای مطلوب گیاه در گلخانه استفاده شود.

یکی از روش های نوین گرمایش گلخانه استفاده از بخاری های تابشی مادون قرمز می باشد. این بخاری ها با تشعشع پرتوهای الکترومغناطیس و عبور آن ها در مسیر مستقیم و برخورد با خاک و گیاه، انرژی ذخیره شده درون خود را انتقال می دهند.

و در نتیجه موجب گرم شدن فضای گلخانه می شوند.

گرماتابش طراح و تولید کننده سامانه های گرمایش تابشی

ارائه دهنده بروزترین سامانه های گرمایش تابشی مناسب گلخانه از ظرفیت 20 الی 300 کیلووات می باشد.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.